Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Strona główna

Komunikat prasowy
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dotyczce kontroli stanu technicznego:

  • przewodów kominowych i instalacji gazowych,
  • obiektów wielopowierzchniowych.


III KONFERENCJA
Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2017 na temat:
"Nawoczesne materiały, techniki i technologie we współczensym budownictwie".

Konferencja odbędzie się w dniach
15 - 17 listopada 2017 roku w Krakowie.

więcej szczegółów na stronie www.tech-bud.pzitb.org.pl


UWAGA! Nowelizacja Prawa Budowlanego.

W dn. 28.06.2015 r. wchodzi w Życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443). Celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych.

czytaj więcej...


Wdrożona od dnia 1 stycznia 1999r. reforma dotychczasowego pańtwowego nadzoru budowlanego, oparta o ustrojową zasadę decentralizacji kompetencji, wyznaczyła kompetencję terenowych organów rządowych i samorządowych odpowiednio do podziału administracyjnego kraju. Wyodrębnione ze struktur administracji inspektoraty nadzoru budowlanego jako oddzielne służby, zostały przystosowane do samodzielnego funkcjonowania. Inspektoraty nadzoru budowlanego działają jako organy administracji publicznej o właściciwościach ogólnej.
W województwie podkarpackim utworzony został Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowanego z siedzibą w Rzeszowie wchodzący w skład zespolonej administracji wojewózkiej oraz 25 powiatowe inspektoraty nadzoru budowalnego (21 w powiatach ziemskich i 4 grodzkie) wchodzące w skład zespolonej administracji powiatowej.


Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie