Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Strona główna

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej w dniu 27 maja 2016 r. tut. urząd będzie nieczynny. W zamian będzie otwarty w sobotę dnia 4 czerwca w godzinach od 7.30 do 15.30.UWAGA! Nowelizacja Ustawy o wyrobach budowlanych.

Serdecznie zapraszam na Konferencję Regionalną pt. NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH. organizowaną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 października 2015 r. w Lublinie w Auli III Politechniki Lubelskiej, Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej 40. Otwarcie spotkania nastąpi o godz. 11.00, zakończenie o godz. 15.00.
W dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 13 sierpnia 2015 r. poz. 1165).

Konferencja ma na celu omówienie oraz popularyzację wiedzy na temat nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych w środowiskach związanych z branżą budowlaną - producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych, przedstawicieli organizacji budowlanych, a także pracowników nadzoru budowlanego.
Konferencja Regionalna ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - www.gunb.gov.pl - w zakładce Konferencje Regionalne - „Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych".


UWAGA! Nowelizacja Prawa Budowlanego.

W dn. 28.06.2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443). Celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych.

czytaj więcej...


Wdrożona od dnia 1 stycznia 1999r. reforma dotychczasowego państwowego nadzoru budowlanego, oparta o ustrojową zasadę decentralizacji kompetencji, wyznaczyła kompetencję terenowych organów rządowych i samorządowych odpowiednio do podziału administracyjnego kraju. Wyodrębione ze struktur administracji inspektoraty nadzoru budowlanego jako oddzielne służby, zostały przystosowane do samodzielnego funkcjonowania. Inspektoraty nadzoru budowlanego działają jako organy administracji publicznej o właściciwościach ogólnej.
W województwie podkarpackim utworzony został Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowanego z siedzibą w Rzeszowie wchodzący w skład zespolonej administracji wojewódzkiej oraz 25 powiatowe inspektoraty nadzoru budowalnego (21 w powiatach ziemskich i 4 grodzkie) wchodzące w skład zespolonej administracji powiatowej.


Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie