Majątek

Wartość majątku WINB w Rzeszowie według stanu na dzień 31 lipca 2007 roku wynosi: 2 316 898,56 zł. 

Na majątek Inspektoratu składa się:

  • majątek trwały wynoszący 1 847 380,63 zł (są to urządzenia techniczne, których wartość przekracza 3 500 zł, maszyny, środki transportu, budynek wraz z parkingiem i inne środki trwałe);
  • majątek obrotowy wynoszący 469 517,93 zł (są to urządzenia techniczne, których wartość nie przekracza 3 500 zł, wyposażenie pokoi, programy, licencje itp.).

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 2398