Status prawny

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Inspektorat działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
  • ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • statutu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
  • porozumienia z dnia 7 listopada 2009 r. zawartego między Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej;
  • Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

Realizuje ponadto inne zadania nałożone przepisami ustaw szczególnych i aktów wydanych w celu ich wykonawstwa.

 

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 2812