Struktura

Nr
pokoju
Organizacja Nr telefonu
1 Sekretariat tel. 17 852-78-29
fax. 17 862-33-22
2 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  
3 Obszary kolejowe, tereny zamknięte
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
wew. 13
4 Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
5 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego wew. 15
6 Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli wew. 16
7 Księgowość, kadry wew. 17
8 Radca prawny wew. 28
9 Drogi krajowe i wojewódzkie, obiekty lotnisk cywilnych, sieci przesyłowe i elektrownie wiatrowe wew. 19
10 Drogi krajowe (w tym autostrady i drogi ekspresowe) oraz drogi wojewódzkie, obiekty hydrotechniczne wew. 20
11 Naczelnik Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych wew. 21
12 Kontrola wyrobów budowlanych wew. 22
13 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
 • bieszczadzki
 • sanocki
 • miasto Rzeszów
wew. 23
14 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
 • krośnieński
 • łańcucki
 • rzeszowski
wew. 24
15 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
 • brzozowski
 • jasielski
 • lubaczowski
 • niżański
 • tarnobrzeski
 • leski
wew. 25
16 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
 • dębicki
 • jarosławski
 • leżajski
 • mielecki
 • strzyżowski
 • miasto Tarnobrzeg
wew. 26
17 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
 • kolbuszowski
 • przemyski
 • miasto Przemyśl
 • przeworski
 • ropczycko-sędziszowski
 • stalowowolski
wew. 27

 

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 4503

Lp Data zmiany Autor
1 28.10.2021 r. godz. 18:41 Tomasz Ruszała
2 28.10.2021 r. godz. 18:41 Tomasz Ruszała
3 28.10.2021 r. godz. 18:42 Tomasz Ruszała
4 28.10.2021 r. godz. 18:42 Tomasz Ruszała
5 03.01.2023 r. godz. 14:25 Tomasz Ruszała
6 17.01.2023 r. godz. 08:29 Mirosława Rożek