Tryb działania

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego - w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb działania WINB w Rzeszowie regulują następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
  3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,  
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
  5. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  6. Statut Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
  7. porozumienie z dnia 4 listopada 2009 r. zawartego między Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Wojewódzki Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej,
  8. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 2642