Zakres działania

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie wykonuje zadania określone przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, a w szczególności:

 1. Prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej, polegającej na wykonywaniu:
  • kontroli działania starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  • kontroli działania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
  • inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
  • kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
 2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.
 3. Wydawanie postanowień i decyzji w I instancji w sprawach obiektów budowlanych: hydrotechnicznych, dróg krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych, usytuowanych na obszarze kolejowym, usytuowanych na terenach zamkniętych, sieci przesyłowych, elektrowni wiatrowych i inwestycji KZN.
 4. Wydawanie decyzji i postanowień w I instancji, w sprawach wyrobów budowlanych.
 5. Wydawanie decyzji i postanowień w II instancji.
 6. Prowadzenie postępowań w trybie nadzwyczajnym.
 7. Współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej.
 8. Prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń w sprawach, w których organem I instancji jest Wojewoda.
 9. Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych oraz ewidencji zawiadomień o kontrolachokresowych stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych: dróg krajowych i wojewódzkich, obiektów hydrotechnicznych, lotnisk cywilnych, usytuowanych na obszarze kolejowym, usytuowanych na terenach zamkniętych.

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 3588