Elektroniczna skrzynka podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WINB:

 • osobiście, na elektronicznych nośnikach danych (pamięć masowa USB lub płyta CD/DVD) w godzinach pracy Inspektoratu, w sekretariacie, klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: biuro@rzeszow.winb.gov.pl
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na platformie ePUAP https://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) można otrzymać wyłącznie dostarczając dokumenty elektroniczne za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/WINB_Rzeszow/skrytka
/WINB_Rzeszow/SkrytkaESP

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WINB:

 • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym,
 • formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism: .doc | .docx | .gif | .jpg (jpeg) | .ods | .odt | .pdf | .png | .rtf | .svg | .tif (tiff) | .txt | .xls | .xlsx | .xml,
 • wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 10 MB,
 • dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

W przypadku dostarczania dokumentów elektronicznych nie spełniających ww. wymogów (łącznie) – nie będą one wprowadzone do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i nie zostaną podjęte żadne czynności związane z tą dokumentacją.


Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych:

 1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Rejestracji w serwisie ePUAP można dokonać na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta
 2. Przy informacjach dotyczących danej usługi znajduje się przycisk: Załatw sprawę. Po kliknięciu na ten przycisk będzie możliwość wypełnienia formularza elektronicznego - dla zalogowanych użytkowników ePUAP.
 3. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.
 4. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).

 

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie na platformie ePUAP można zrealizować następujące usługi:

 1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 2. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Mirosława Rożek
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 09.07.2020 r.
Data publikacji: 09.07.2020 r.
Wyświetleń: 2398

Lp Data zmiany Autor
1 30.01.2024 r. godz. 14:58 Tomasz Ruszała
2 13.03.2024 r. godz. 13:30 Mirosława Rożek
3 13.03.2024 r. godz. 13:32 Mirosława Rożek