Informacja o zbędnych składnikach majątku

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiżnie zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Data publikacji: 28.04.2023 r.

Kategoria: Informacja o zbędnych składnikach majątku

Wojewódzki Inspektorat działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 października 2019 r. informuje, iż dysponuje i może przekazać do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Data publikacji: 30.11.2020 r.

Kategoria: Informacja o zbędnych składnikach majątku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa