Załatwianie spraw

Załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie przebiega zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Całość korespondencji kierowaną do WINB w Rzeszowie przyjmuje sekretariat. 
Podania  (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) oraz skargi i wnioski mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty, faksem lub dostarczone bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu lub wnoszone ustne do protokołu.

 Każde pismo powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji (miejscowość, kod pocztowy, nr lokalu),
  • zakres żądania czy interwencji,
  • podpis.

W przypadku skarg nie jest wymagany podpis.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego udziela odpowiedzi na wystąpienia - pisma przesłane pocztą elektroniczną w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

Na wystąpienia, które nie zawierają powyższych elementów, WINB nie udziela odpowiedzi.

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 3246