Orzecznictwa Administracyjnego

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Ewelina Korczyńska - pok. nr 5, nr telefonu - wew. 15

Do zakresu działania Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego należy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu II instancji,
 • wykonywanie funkcji organu odwoławczego i organu nadzoru w zakresie egzekucji administracyjnej,
 • prowadzenie spraw związanych z występowaniem przed Sądami Administracyjnymi,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie odpowiedzi w tym zakresie,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Nr
pokoju
Organizacja Nr telefonu
13 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
 • bieszczadzki
 • sanocki
 • miasto Rzeszów
wew. 23
14 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
 • krośnieński
 • łańcucki
 • rzeszowski
wew. 24
15 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
 • brzozowski
 • jasielski
 • lubaczowski
 • niżański
 • tarnobrzeski
 • leski
wew. 25
16 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
 • dębicki
 • jarosławski
 • leżajski
 • mielecki
 • strzyżowski
 • miasto Tarnobrzeg
wew. 26
17 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
 • kolbuszowski
 • przemyski
 • miasto Przemyśl
 • przeworski
 • ropczycko-sędziszowski
 • stalowowolski
wew. 27

 

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 3080

Lp Data zmiany Autor
1 03.01.2023 r. godz. 14:04 Tomasz Ruszała
2 03.01.2023 r. godz. 14:08 Tomasz Ruszała
3 03.01.2023 r. godz. 14:09 Tomasz Ruszała
4 16.01.2023 r. godz. 11:07 Mirosława Rożek
5 17.01.2023 r. godz. 08:30 Mirosława Rożek