• Fundusze Europejskie. Infrastruktura i Środowisko
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska. Fundusz Spójności

Formularze

Poniższe formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa.
Zostały opracowane w celu ułatwienia stronom składania kompletnych wniosków,zawiadomień i oświadczeń.

Stosowanie poniższych formularzy nie jest obowiązkowe!

Zobacz dokument: KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

 

Pliki do pobrania

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych – dotyczące zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów Prawa budowlanego obowiązującego od 19.019.2020r. (na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.)

Oświadczenie projektanta sprawdzającego sporządzeniu projektu technicznego

21.09.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (DOC, 0.27 MB)

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych – dotyczące zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów Prawa budowlanego obowiązującego przed 19.019.2020r. (na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowalny).

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów - art. 56 Pb

16.07.2020 | Tomasz Ruszała Pobierz plik (DOC, 0.26 MB)

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów - art. 56 Pb

16.07.2020 | Tomasz Ruszała Pobierz plik (DOC, 0.26 MB)

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy

16.07.2020 | Tomasz Ruszała Pobierz plik (DOC, 0.28 MB)

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

16.07.2020 | Tomasz Ruszała Pobierz plik (DOC, 0.31 MB)

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 1909

Lp Data zmiany Autor
1 20.08.2020 r. godz. 07:56 Mirosława Rożek
2 20.08.2020 r. godz. 07:58 Mirosława Rożek
3 20.08.2020 r. godz. 08:02 Mirosława Rożek
4 20.08.2020 r. godz. 08:10 Mirosława Rożek
5 20.08.2020 r. godz. 08:51 Tomasz Ruszała
6 20.08.2020 r. godz. 09:41 Tomasz Ruszała