• Fundusze Europejskie. Infrastruktura i Środowisko
 • Rzeczpospolita Polska
 • Unia Europejska. Fundusz Spójności

Plan działania

Na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.

Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

 

Plan działania
Lp. Zakres działania Realizujący działania wynikające z art. 6 ustawy Sposób realizacji Termin realizacji
1

Powołanie koordynatora ds. dostępności w WINB w Rzeszowie i podanie danych do publicznej wiadomości.

 • kierownik jednostki
 • administrator systemów informatycznych
Zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 18.09.2020
2

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.

 • koordynator

Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

wrzesień 2020
3

Analiza funkcjonującej dostępności w budynku WINB w Rzeszowie w celu dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

 • koordynator
 • administrator systemów informatycznych
Opracowanie analizy.

wrzesień/ październik 2020

4

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

 1. architektonicznej
 2. cyfrowej
 3. informacyjno- komunikacyjnej
 • koordynator
 • administrator systemów informatycznych
Podanie na stronie internetowej BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami. Realizacja przez cały okres
5

Określenie prac niezbędnych do wykonania w celu dostosowania obiektu WINB w Rzeszowie do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

 • kierownik jednostki
 • administrator systemów informatycznych
Opracowanie planu. luty 2021
6

Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.

 • koordynator
 • administrator systemów informatycznych
Art.7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego. Bieżące monitorowanie
7

Uzyskanie danych do raportu.

 • koordynator
 • administrator systemów informatycznych

Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dot. usunięcia tych wad.

luty 2021
8

Aktualizacja deklaracji dostępności.

 • koordynator
 • administrator systemów informatycznych
Zweryfikowanie aktualności deklaracji dostępności. Do końca marca każdego roku
9 Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy.
 • koordynator
 • administrator systemów informatycznych

Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez PWINB, przesłanie do Wojewody i podanie do publicznej wiadomości.

Do 31.03.2021

 

Pliki do pobrania

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

24.03.2021 | Tomasz Ruszała Pobierz plik (PDF, 1.34 MB)

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 24.03.2021 r.
Data publikacji: 24.03.2021 r.
Wyświetleń: 524

Lp Data zmiany Autor
1 24.03.2021 r. godz. 11:19 Tomasz Ruszała
2 24.03.2021 r. godz. 11:30 Tomasz Ruszała
3 24.03.2021 r. godz. 11:33 Tomasz Ruszała