• Fundusze Europejskie. Infrastruktura i Środowisko
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska. Fundusz Spójności

Struktura

Nr
pokoju
Organizacja Nr telefonu
1 Sekretariat tel. 17 852-78-29
fax. 17 862-33-22
2 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  
3 Obszary kolejowe, tereny zamknięte
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
wew. 13
4 Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
5 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego wew. 15
6 Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli wew. 16
7 Księgowość, kadry wew. 17
8 Radca prawny wew. 28
9 Drogi krajowe i wojewódzkie, obiekty lotnisk cywilnych, sieci przesyłowe i elektrownie wiatrowe wew. 19
10 Drogi krajowe (w tym autostrady i drogi ekspresowe)
oraz drogi wojewódzkie, obiekty hydrotechniczne
wew. 20
11 Naczelnik Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych wew. 21
12 Kontrola wyrobów budowlanych wew. 22
13 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- krośnieński
- m. Krosno
- ropczycko-sędziszowski
- rzeszowski
wew. 23
14 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- kolbuszowski
- łańcucki
- sanocki
wew. 24
15 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- brzozowski
- jasielski
- lubaczowski
- niżański
- tarnobrzeski
- leski
wew. 25
16 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- bieszczadzki
- dębicki
- przemyski
- m. Rzeszów
wew. 26
17 Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- jarosławski
- leżajski
- mielecki
- m. Przemyśl
- przeworski
- stalowowolski
- strzyżowski
- m. Tarnobrzeg
wew. 27

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 3349

Lp Data zmiany Autor
1 28.10.2021 r. godz. 18:41 Tomasz Ruszała
2 28.10.2021 r. godz. 18:41 Tomasz Ruszała
3 28.10.2021 r. godz. 18:42 Tomasz Ruszała
4 28.10.2021 r. godz. 18:42 Tomasz Ruszała