• Fundusze Europejskie. Infrastruktura i Środowisko
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska. Fundusz Spójności

Aktualności

Komunikat PWINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Data publikacji: 06.12.2022 r.

Kategoria: Komunikaty

W związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących powodować uszkodzenia obiektów budowlanych właściciele, zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowalnych

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Data publikacji: 19.10.2022 r.

Kategoria: Komunikaty

W związku z okresem grzewczym oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego.

Komunikat PWINB do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m² i obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m²

Data publikacji: 19.10.2022 r.

Kategoria: Komunikaty

PWINB przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, obiekty takie należy poddać okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego

Zmiany w komunikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Data publikacji: 30.11.2021 r.

Kategoria: Komunikaty

Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 paragraf 1. Zmieniły się zatem przepisy dotyczące składania podań - żądań, wyjaśnień, odwołań i zażaleń.

Wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych

Data publikacji: 28.09.2020 r.

Kategoria: Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych przez wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.