• Fundusze Europejskie. Infrastruktura i Środowisko
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska. Fundusz Spójności

Aktualności

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych

Data publikacji: 18.01.2021 r.

Kategoria: Oferty pracy

Dokumenty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r. w kopercie z dopiskiem: „Kandydat na PINB w Ustrzykach Dolnych” znak: SOA.210.1.2021

Komunikat PWINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Data publikacji: 18.01.2021 r.

Kategoria: Komunikaty

W związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowalnych.

Wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych

Data publikacji: 28.09.2020 r.

Kategoria: Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych przez wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zmiany zasad przyjmowania klientów Urzędu w czasie stanu epidemii

Data publikacji: 27.07.2020 r.

Kategoria: Ogłoszenia

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 r. uruchamiamy procedury dotyczące przyjęć klientów w WINB w Rzeszowie z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.