Ewidencje i rejestry

W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa: 

  • Rejestr kancelaryjny,
  • Rejestr skarg i wniosków,
  • Rejestr korespondencji wychodzącej,
  • Ewidencja decyzji, postanowień i zgłoszeń w trybie art. 84 ust. 2 pkt. 2 - ustawy Prawo budowlane,
  • Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
  • Ewidencja zawiadomień o kontrolach o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 3 - ustawy Prawo budowlane,
  • Archiwum zakładowe.

Sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, nr 112. poz. 1198, z póź. zm.)

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 990