Komunikaty

System ZONE

Data publikacji: 16.08.2023 r.

Kategoria: Komunikaty

Od 18 września 2023 r. funkcjonować będzie pełna wersja systemu ZONE i uruchomione będą wszystkie funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB.

Komunikat PWINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Data publikacji: 06.12.2022 r.

Kategoria: Komunikaty

W związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących powodować uszkodzenia obiektów budowlanych właściciele, zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowalnych

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Data publikacji: 19.10.2022 r.

Kategoria: Komunikaty

W związku z okresem grzewczym oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego.

Komunikat PWINB do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m² i obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m²

Data publikacji: 19.10.2022 r.

Kategoria: Komunikaty

PWINB przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, obiekty takie należy poddać okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego

24 grudnia br. Inspektorat nie pracuje

Data publikacji: 08.12.2021 r.

Kategoria: Komunikaty

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie informujemy, że w piątek 24 grudnia br. Inspektorat będzie nieczynny, zgodnie z Zarządzeniem PWINB Nr 25/2021 z dnia 8.12.2021r.