Komunikaty

Zmiany w komunikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Data publikacji: 30.11.2021 r.

Zmiany – komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 paragraf 1.

Zmieniły się zatem przepisy dotyczące składania podań - żądań, wyjaśnień, odwołań i zażaleń.

Od dnia 5 października 2021r., zgodnie ze znowelizowanym art. 63 paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego składanie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest niedopuszczalne, wobec powyższego tak wniesione podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) pozostawia się bez rozpoznania.

Podania w formie elektronicznej (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone wyłącznie na adres do doręczeń elektronicznych, którym w przypadku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie jest adres  Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl): /WINB_Rzeszow/SkrytkaESP

 

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail podany na niniejszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Mirosława Rożek
Stanowisko: redaktor
Data wytworzenia: 30.11.2021 r.
Data publikacji: 30.11.2021 r.
Wyświetleń: 2117

Lp Data zmiany Autor
1 30.11.2021 r. godz. 13:56 Mirosława Rożek
2 01.12.2021 r. godz. 10:34 Mirosława Rożek