Skargi i wnioski

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Zastępcę odbywa się:

Wtorek w godzinach
od 13:00 do 16:00

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, Wojewódzki Inspektor lub Zastępca przyjmują w następnym dniu roboczym w godzinach pracy Urzędu.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie odbywa się codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Skargi i wnioski do WINB w Rzeszowie można składać w następujący sposób:

  • pisemnie,
  • faksem,
  • ustnie do protokołu,
  • telegraficznie lub za pomocą dalekopisu.

Skargi i wnioski, niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr 5, poz. 46).

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 1149

Lp Data zmiany Autor
1 16.03.2023 r. godz. 08:44 Mirosława Rożek