Statystyki działalności

Działalność nadzoru budowlanego w województwie podkarpackim w latach 2001 - 2019

 

Pliki do pobrania

Działalność kontrolna WINB jako organu I instancji na terenie województwa podkarpackiego.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 0.68 MB)

Kontrole organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego I instancji przeprowadzone przez WINB.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 0.51 MB)

Działalność orzecznicza organów I instancji na terenie województwa podkarpackiego w 2019 r.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 3.04 MB)

Działalność kontrolna organów I instancji na terenie województwa podkarpackiego w roku 2019 r.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 3.34 MB)

Liczba obiektów wielkopowierzchniowych znajdujących się na terenie woj. podkarpackiego – dane za 2019 rok.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 0.96 MB)

Ilość wydanych nakazów rozbiórek, wszczętych postępowań egzekucyjnych i rozbiórek wykonanych.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 0.64 MB)

Nakazy rozbiórek wydane przez WINB i PINB z tytułu art. 48, 49b, 51, 67.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 1.14 MB)

Nakazy rozbiórek wydane przez WINB i PINB ogółem, w tym rozbiórki budynków mieszkalnych.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 1.45 MB)

Ilości obiektów oddanych do użytkowania na terenie województwa podkarpackiego.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 1.62 MB)

Ilość obiektów oddawanych do użytkowania na terenie województwa podkarpackiego.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 1.56 MB)

Ilość obiektów oddawanych do użytkowania na terenach zamkniętych województwa podkarpackiego.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 0.56 MB)

Liczba wydanych decyzji i postanowień dot. wyrobów budowlanych niespełniających wymagań ustawy o wyrobach budowlanych.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 1.49 MB)

Odpowiedzialność zawodowa osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na terenie województwa podkarpackiego.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 1.44 MB)

Dodatkowe działania nadzoru budowlanego poza bieżącą działalnością wynikająca z przepisów Prawa budowlanego.

13.07.2020 | Mirosława Rożek Pobierz plik (PDF, 1.43 MB)

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 1274