• Fundusze Europejskie. Infrastruktura i Środowisko
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska. Fundusz Spójności

Informacja o zbędnych składnikach majątku

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Data publikacji: 30.11.2020 r.

Kategoria: Informacja o zbędnych składnikach majątku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa