2023

Zestawienie wystąpień pokontrolnych w 2023 r.

Lp. Podmiot kontroli Przedmiot kontroli Znak Data wystąpienia pokontrolnego
1 Starosta Rzeszowski Prawidłowości postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji udzielających pozwolenia na budowę w miejscowości Borek Stary, na podstawie decyzji Burmistrza Tyczyna o warunkach zabudowy z 25.08.2011r. znak RGB.6730.48.2011. IK.7730.1.2023 2 marzec 2023r.

 

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 19.07.2023 r.
Data publikacji: 19.07.2023 r.
Wyświetleń: 564

Lp Data zmiany Autor
1 19.07.2023 r. godz. 09:18 Tomasz Ruszała
2 19.07.2023 r. godz. 11:54 Tomasz Ruszała