• Fundusze Europejskie. Infrastruktura i Środowisko
 • Rzeczpospolita Polska
 • Unia Europejska. Fundusz Spójności

Inspekcji i Kontroli

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Marek Wójcik - pok. nr 6, nr telefonu - wew. 16

Do zakresu działania Wydziału Inspekcji i Kontroli należy:

 • działalność inspekcyjna w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów i robót budowlanych.
 • prowadzenie kontroli kompleksowych:
  • starosty, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  • powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • prowadzenie kontroli doraźnych organów, wymienionych w pkt. 1, w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej i kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowanego i utrzymania obiektów budowlanych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji tj. obiektów i robót budowlanych określonych w art. 82 ustawy Prawo budowlane takich jak:
  • hydrotechnicznych, dróg krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych, usytuowanych na obszarze kolejowym, usytuowanych na terenach zamkniętych, sieci przesyłowych, elektrowni wiatrowych i inwestycji KZN.
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji (jw.),
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.
Nr
pokoju
Organizacja Nr telefonu

3

Obszary kolejowe, tereny zamknięte

wew. 13

9

Drogi krajowe i wojewódzkie, obiekty lotnisk cywilnych, sieci przesyłowe i elektrownie wiatrowe

wew. 19

10

Drogi krajowe (w tym autostrady i drogi ekspresowe) oraz drogi wojewódzkie, obiekty hydrotechniczne

wew. 20

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 2511