• Fundusze Europejskie. Infrastruktura i Środowisko
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska. Fundusz Spójności

Orzecznictwa Administracyjnego

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Ewelina Korczyńska - pok. nr 5, nr telefonu - wew. 15

Do zakresu działania Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego należy:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu II instancji,
  • wykonywanie funkcji organu odwoławczego i organu nadzoru w zakresie egzekucji administracyjnej,
  • prowadzenie spraw związanych z występowaniem przed Sądami Administracyjnymi,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie odpowiedzi w tym zakresie,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.
Nr
pokoju
Organizacja Nr telefonu

13

Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- krośnieński
- m. Krosno
- ropczycko-sędziszowski
- rzeszowski

wew. 23

14

Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- kolbuszowski
- łańcucki
- sanocki
- strzyżowski

wew. 24

15

Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- brzozowski
- jasielski
- lubaczowski
- niżański
- tarnobrzeski
- leski

wew. 25

16

Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- bieszczadzki
- dębicki
- przemyski
- m. Rzeszów

wew. 26

17

Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- jarosławski
- leżajski
- mielecki
- m. Przemyśl
- przeworski
- stalowowolski
- m. Tarnobrzeg

wew. 27

 

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 2214