2024

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Data publikacji: 05.07.2024 r.

Kategoria: 2024

Dokumenty należy składać do dnia 19 lipca 2024 r. w kopercie z dopiskiem: „Kandydat na PINB dla Miasta Przemyśla ” znak: SOA.210.2.2024

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w Wydziale Kontroli Wyrobów Budowlanych

Data publikacji: 10.01.2024 r.

Kategoria: 2024

Dokumenty należy składać do dnia 19.01.2024 r. w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 132153" na adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. 8-go Marca 5, 35-065 Rzeszów.

Nabór zakończony. Zobacz wynik naboru.