Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Materiały do pobrania

Poniższe formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa.
Zostały opracowane w celu ułatwienia stronom składania kompletnych wniosków,zawiadomień i oświadczeń.

Stosowanie poniższych formularzy nie jest obowiązkowe !

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz Pobierz
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków

Oświadczenie inspektora nadzoru o przyjęciu obowiązków

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

Oświadczenie inwestora o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Ankiety dot. powodzi Pobierz
Przegląd obiektu budowlanego

Przegląd drogowych obiektów inżynierskich

Przegląd drogi kolejowej

Przegląd drogi

Przegląd sieci uzbrojenia terenu

Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie